Skip links

Salg av innehav i NxtEnergy AS

Salg av innehav i NxtEnergy AS

Fredrikstad Energi AS («FEAS») inngikk 9.februar en avtale om salg av samtlige av FEAS’ innehav av aksjer og konvertible obligasjoner i NxtEnergy AS («NxtEnergy»). Kjøper er NxtVenture AS («NxtVenture»). Transaksjonens […]

Salg av Røyken Energiverk AS

Salg av Røyken Energiverk AS

Mandag den 4. juli signerte Fredrikstad Energi AS («FEAS») en transaksjonsavtale for salg av 100% av aksjene i Røyken Energiverk AS («Røyken») til Modum Kraftproduksjon KF («Modum Kraftproduksjon»). Modum Kraftproduksjon […]

Øra – verdens første CO2 frie gipsplatefabrikk

Øra – verdens første CO2 frie gipsplatefabrikk

15.mai åpnet verdens første CO2 frie gipsplatefabrikk med både statsminister og ordfører til stede.  I Fredrikstad har Norgesnett bistått når gipsplatefabrikken Gyproc elektrifiseres. Fabrikken skal som første aktør i verden produsere [...]
Årsrapport 2022

Årsrapport 2022

Styret i Fredrikstad Energi har 27.april godkjent konsernets årsregnskap og årsberetning for 2022. Årsrapporten for 2022 finner du her Styret i Fredrikstad Energi har godkjent konsernets årsregnskap og årsberetning for […]

Nettside av GP Marked