Skip links

Helse, miljø og sikkerhet

I Fredrikstad Energi legger vi stor vekt på å ivareta ansattes helse og sikkerhet gjennom et proaktivt HMS-arbeid. En god HMS-kultur bidrar til trivsel, produktivitet og lavt sykefravær. Dialogen med ansatte og deres organisasjoner er viktig for måten vi jobber på. Fredrikstad Energi har en nullvisjon for skader, og er forpliktet til å fokusere på dette i avtaler vi har gjennom Fornybar Norge med ansattes organisasjoner. Vi går utover lovpålagte krav ved å tilrettelegge for fleksibel arbeidstid, støtte opplæring og faglig utvikling, støtte til trening og helseforsikringer for ansatte. Vi tilbyr jobbtrening for ansatte som har falt ut av arbeidslivet og tar inn studenter gjennom sommerjobber og bachelor-/ masteroppgaver. Vi vårt sosiale ansvar på alvor, og fremmer en sunn arbeidsplass som gir arbeidsplasser lokalt. 

Nettside av GP Marked