Skip links

Fredrikstad Energi er sertifisert som Miljøfyrtårn

Konsernet har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2012, og møter kriteriene for bærekraftig drift og godt arbeidsmiljø. Konsernet ble resertifisert som Miljøfyrtårn i 2022.

Selskapene i konsernet følger de retningslinjer som finnes med hensyn til fjerning av miljøfarlig avfall, og forurenser i liten grad det ytre miljø. Det er etablert ordninger for kildesortering. Herunder har selskapene etablert rutiner for innsamling og lagring av miljøfarlige master, og har egne rutiner for oppbevaring av transformatorolje og andre kjemikaler. Ved bygging av nye transformatorstasjoner stilles krav om at disse så langt som mulig skal være fri for SF6-gass (svovelheksafluoridgass), som er en kraftig klimagass. Alle firmabiler skal som hovedregel være elbiler.  

Vi arbeider systematisk for å forbedre vårt bærekraftsarbeid og har i 2022 innført rapportering av klimarelaterte muligheter og trusler via TCFD-rammeverket («Task Force on Climate-Related Finacial Disclosures»). Fredrikstad Energi vil fortsette å videreutvikle og forbedre sitt systematiske arbeid med bærekraft i framtiden.

Nettside av GP Marked