Skip links

Fra venstre: Terje Nyhus, Anne Skau, Ingvild Lauvli Andersen, Tore Sande, Hilde Sandmæl, Erik Jansen (utgår fra styret juni 2023 og erstattes av Trond Johannessen), Kim Bergli.
Ingvild Lauvli Andersen var vara for Guro Lind, som var i permisjon da bildet ble tatt.

Styret i Fredrikstad Energi

Hilde Sandmæl

Styreleder (f. 1977) 

Styremedlem siden 2016, og styreleder i Fredrikstad Energi siden 2019. Sandmæl er i tillegg representant i bystyret i Fredrikstad kommune. Til daglig er hun kommersiell direktør i Aspire Brands. Sandmæl har lang erfaring innen innovasjon, markedsføring og ledelse, og er utdannet siviløkonom fra University of Stirling (2000). 

 

Anne Skau

Styremedlem (f. 1959) 

Styremedlem fra 2022. Skau er pensjonist fra 2022, og siste arbeidsplass var Viken fylkeskommune hvor hun var fylkesdirektør for finans og administrasjon. Skau har lang ledererfaring fra kommuner og fylkeskommuner. Hun har master i organisasjon og ledelse fra 2011. 

 

Tore Sande

Nestleder (f. 1969) 

Styremedlem siden 2019, og nestleder i styret siden 2023. Til daglig er han juridisk direktør i Hafslund-konsernet, men har bred erfaring som advokat. Sande har flere styreverv. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (1996), og har master i internasjonal forretningsjuss fra London School of Economics and Political Science (1997). 

 

Terje Nyhus

Styremedlem (f. 1969) 

Styremedlem siden 2019, og representerer Fredrikstad kommune. Nyhus er til daglig økonomisjef i Unger Fabrikker AS, og har variert ledererfaring fra Orkla Media. Han har også bred erfaring fra styrearbeid. Nyhus er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (1994). 

  

Trond Johannessen

Styremedlem (f. 1975)  

Styremedlem siden 2023. Til daglig er han Head of Ownership i Hafslund-konsernet. Johannessen har bred erfaring som CFO i ulike virksomheter, og fra styreverv i en rekke selskaper. Han er utdannet Siviløkonom fra Høgskolen i Bodø (1998), og har en MSc in Public Accounting (Statsautorisert revisor) fra Handelshøyskolen BI (2003).  

 

Kim Bergli

Styremedlem, ansattrepresentant (f. 1981) 

Til daglig ansatt på IT avdelingen til Norgesnett med ansvar for driftskontrollsystemet og er tillitsvalgt i NITO. Bergli har vært ansatt i Norgesnett siden 2012 og er utdannet Bachelor i elkraftteknikk. 

 

Guro Lind

Styremedlem, ansattrepresentant (f. 1986) 

Lind er til daglig teamleder for leveranseavdelingen i MAIK, og har vært ansatt i selskapet siden 2019. Hun har jobbet i energibransjen siden hun ble uteksaminert fra Norges Handelshøyskole i 2010. 

Nettside av GP Marked