Skip links

Investor

Fredrikstad Energi er eid av offentlige eiere, via Fredrikstad kommune (51%) og Hafslund (49%), som er heleid av Oslo kommune. 

Nettvirksomheten Norgesnett utgjør den største eiendelen til Fredrikstad Energi, og er et heleid datterselskap. Norgesnett er karakterisert ved høy kapitalintensitet, regulering, og en diversifisering over kunder, geografier og investeringsprosjekter. Nettvirksomheten har stabil underliggende inntjening, som reflekter kostnadsnivå, effektivitet, gjeldende rentenivå og inflasjon. Norgesnett har over tid vært ett av Norges mest effektive nettselskaper. Fremtidig investeringsnivå forventes å være høyt, drevet av det grønne skiftet, og er verdiskapende gitt opprettholdelse av høy effektivitet.   

Belånings-nivået og løpende kontantstrøm i Fredrikstad Energi reflekterer hovedvekt på nettvirksomhet, og er sammenlignbar med andre energiselskaper med fokus på nettvirksomhet. 

I tillegg komplementeres Fredrikstad Energi av inntekter fra det heleide tjenesteselskapet MAIK og verdi knyttet til andre eierposter, hvorav 60% eierandel i elkraftentreprenøren Nettpartner er mest betydelig. 

Fredrikstad Energi har etablert et grønt finansieringsrammeverk, vurdert som «Dark Green» av CICERO Shades of Green. 

Nøkkeltall

Finansiell kalendar

Børsmelding

Generalforsamlinger

Obligasjonslån

Grønn finansiering

Årsrapport 2022

Last ned
Se alle årsrapporter

Finansiell informasjon

Notert på Oslo Børs

– Registreringsdokument Oslo Børs (Last ned)

 

Notert på ABM

– 200 mill fast rente 2020/2027 (Last ned)

– 200 mill flytende 2020/2025 (Last ned)   (Utvidelse)

– 300 mill flytende 2019/2024 (Last ned)

 

Grønt finansieringsrammeverk

– Grønt finansieringsrammeverk (Last ned)

– Rating fra CICERO Shades of Green (Last ned)

2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning (MNOK) 1 111 1 190 813 988 957
Justert EBITDA (MNOK) 223 165 184 150 177
Resultat før skatt (MNOK) 178 -30 64 38 13
Egenkapitalandel 34,1 % 31,6 % 34,3 % 32,6 % 30,1 %

Ytterligere nøkkeltall finnes i årsrapporten.

Nettside av GP Marked