Skip links

Salg av aksjer i IntegrasjonsPartner BITS

Eierne av IntegrasjonsPartner BITS AS har signert avtale om salg av samtlige aksjer i selskapet til Exsitec AS. IntegrasjonsPartner BITS AS er en leverandør av en egenutviklet integrasjonsplattform, samt wms- og e-handelsløsninger, og har 36 ansatte med kontor i Fredrikstad. Overtakelsen ble gjennomført 8. januar 2024. Salget ble gjennomført til en verdi uavhengig av finansiell gjeld og kontanter på NOK 60m, med tilleggskompensasjon på inntil NOK 15m avhengig av lønnsomhetsmål for 2024.  Tilleggskjøpesummen betales i slutten av 2025. Selgerne ble i tillegg kompensert for negativ finansiell gjeld i selskapet i kjøpesummen.  Fredrikstad Energi AS eide omlag 25% av IntegrasjonsPartner BITS AS. Provenyet fra transaksjonen blir anvendt til å styrke balansen i Fredrikstad Energi AS.

Exsitec er eksperter på digitale løsninger som forbedrer kunders virksomhet og utgjør en reell forskjell. Ved å kombinere utvalgte systemer og tjenester til en fungerende helhet, skaper Exsitec forutsetninger for at hver enkelt kunde kan nå sine virksomhetsmål. Organisasjonen er lokalisert i Sverige, Norge og Danmark, med over 550 ambisiøse og nysgjerrige medarbeidere som sammen har kombinert kompetanse innen IT, virksomhetsstyring og forretningsutvikling.

Nettside av GP Marked