Skip links

Personvern

Slik behandler vi personopplysningene dine 

Fredrikstad Energi er opptatt av å ivareta personvernet ditt. Alle opplysningene dine skal være trygge hos oss. Personopplysninger inkluderer alt som kan knyttes direkte til deg som person, som for eksempel fødselsnummer, kontaktinformasjon og målernummer. 

De personopplysninger som innhentes er nødvendige for at selskapene i konsernet skal kunne opprette avtale med deg og gi deg god kundebehandling. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med våre avtaler og tjenester. 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes. Hos oss er behandlingsansvarlig administrerende direktør i det selskapet du har inngått avtale med. 

Hvordan innhenter vi dine personopplysninger?

Selskapene i konsernet innhenter som regel personopplysninger direkte fra deg, men noen ganger henter vi det fra din representant, kredittinformasjonsregistre, offentlige registre eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre produkter og tjenester. 

Dette er informasjon vi kan innhente: 

  • Identifikasjonsinformasjon: Fødselsdato, kjønn og navn
  • Kontaktinformasjon: Telefon-/mobilnummer, e-postadresse og postadresse
  • Finansiell informasjon: Betalings-/transaksjonsdata og kreditthistorikk
  • Informasjon om målepunkt og strømforbruk
  • Lovpålagte opplysninger der det er pålagt

Registrerer du deg for en bestemt tjeneste eller oppretter en personlig innlogging, kan vi også registrere innloggingsdetaljer og annen informasjon du angir for det. 

Du kan velge å dele informasjon med oss, for eksempel hvis du svarer på sosiale medier, sender oss en epost, bruker vår chatbot eller fyller ut en kundeundersøkelse. 

Vi anbefaler at du aldri sender fødselsnummeret eller sensitive opplysninger på e-post. Slik informasjon bør sendes via innloggede sider eller per brev. 

Cookies og lignende teknologier

Hvis du bruker vår nettside samler vi informasjon via informasjonskapsler og lignende teknologier. Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på din datamaskin, nettbrettet eller mobiltelefonen for at tjenesten vår skal fungere best mulig. Informasjonskapsler er ikke skadelige; de er ikke dataprogrammer og kan ikke brukes til å distribuere datavirus. 

Du kan velge å konfigurere nettleseren din på en slik måte at ikke-funksjonelle cookies blir nektet. 

Hva bruker vi dataene til?

De viktigste formålene for å behandle din personlige informasjon er beskrevet nedenfor. 

Å inngå og administrere produkt- og tjenesteavtaler (oppfylle en kontrakt)

Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger for å inngå en avtale med deg. Når avtalen løper, behandler vi personopplysningene dine for å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver for å levere avtalte tjenester. 

Til nyhetsbrev og kundeanalyse (berettiget interesse)

Vi analyserer også generelle trender for strømforbruk og kundepreferanser slik at vi kan utvikle bedre produkter og tjenester. Vi bruker Google Analytics til å samle besøksstatistikk for å forbedre nettsiden vår. Datautveksling med andre Google-tjenester er deaktivert og IP-adresser er anonymisert. 

I tillegg bruker vi opplysninger om deg som kunde til å sende nyhetsbrev og nyttig informasjon i kundeforholdet. Vi bruker forskjellige kanaler for våre markedsføringsmeldinger, for eksempel e-post og sosiale medier, og du kan tilbakekalle din tillatelse til å sende markedsføringsmeldinger eller gjøre en innsigelse når som helst. Endringer i ditt samtykke kan du gjøre på «min side», i app, følg instruksjonene i den relevante markedsføringsmeldingen eller kontakte oss. 

Når vi er pålagt av myndighetene (rettslig forpliktelse)

Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger. 

Når deler vi data med tredjepart?

Konsernet bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss, blant annet for å utføre IT- og betalingstjenester. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med disse partnerne. Leverandørene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til. Det stilles særskilte krav dersom vi inngår avtale med underleverandører utenfor EØS og EU.  

Selskapene i konsernet må, når det er pålagt ved lov, utlevere personopplysningene dine til offentlige myndigheter som for eksempel NAV og Skatteetaten. 

Hvordan ivaretar vi sikkerhet?

Konsernet tar nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data mot tap eller ulovlig bruk. Sentrale områder innen informasjonssikkerhet er blant annet risikovurderinger, avviksrapportering, tilgangsstyring og- kontroll, samt tekniske sikringstiltak som logging, backup og kryptering. 

Hvilke rettigheter har du?

Innsyn og retting

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Mesteparten av informasjon vi har om deg som kunde, finner du ved å logge inn på «min side» på vår nettside eller via app. Her kan du også administrere samtykkene dine. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med kundeservice for det selskapet du har inngått avtale med. Vi hjelper deg gjerne i forbindelse med innsyn. For utlevering av personinformasjon, trenger vi en skriftlig og undertegnet henvendelse fra deg. Svaret sendes til din folkeregistrerte adresse, alternativt via «Min Side». Svarfrist for henvendelser om innsyn er 30 dager. 

Det er viktig at opplysningene vi har om deg, er riktige og nødvendige. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. 

Oppbevaring og sletting

Vi lagrer personopplysningene dine etter de til enhver tid gjeldene lover og retningslinjer. Når vi ikke lenger har et rettslig grunnlag for å lagre personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. 

Vi kan bruke anonymiserte data til forskning og utvikling. Navn, e-postadresser eller annen direkte identifiserbar informasjon vil da bli fjernet. 

Dataportabilitet

Du kan be om at opplysningene om deg og din avtale overføres til en annen behandlingsansvarlig. Utlevering skjer da i et maskinlesbart format. 

Henvendelser

Du kan alltid ta kontakt med kundeservice dersom du vil ha mer informasjon om hvordan de ulike selskapene i konsernet behandler personopplysninger. 

Endringer i personvernerklæringen

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Kommer det vesentlige endringer, informerer vi deg særskilt om det. 

Sist oppdatert: Juni 2023

Nettside av GP Marked