Skip links

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger virksomheten en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.
Fredrikstad Energi AS er omfattet av Åpenhetsloven. 

Alle som ønsker informasjon, kan ta skriftlig kontakt med Fredrikstad Energi AS og be om informasjon om hvordan virksomhetene håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Fredrikstad Energi må svare på slike informasjonskrav skriftlig, innen rimelig tid og senest innen tre uker. 

Et krav om informasjon kan avslås etter §6 dersom: 

  • kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
  • kravet er åpenbart urimelig
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår.

 

Fredrikstad Energi redegjør for hvordan vi følger opp kravene i henhold til Åpenhetsloven i Rapport Åpenhetsloven 2022.

Rapport Åpenhetsloven 2022

Last ned

Kontaktskjema for åpenhetsloven

Du kan sende inn forespørsel til Fredrikstad Energi ved behov for informasjon knyttet til åpenhetsloven. Du kan også sende inn varsel dersom du mener virksomheten bryter retningslinjene i åpenhetsloven. Navn og e-post er ikke obligatorisk, så meldingen sendes anonymt hvis disse feltene ikke fylles ut. Ønsker du tilbakemelding fra oss, må kontaktopplysninger fylles ut. 

    Nettside av GP Marked