Skip links

Vår historie

Fredrikstad Energi har en lang og innholdsrik historie som strekker seg mer enn 125 år tilbake i tid.

Den første lyspæren i Norge ble tent på Lisleby Bruk i Fredrikstad i 1877. Noen år senere, og kun et steinkast unna, starter Fredrikstad Energis historie. Opp gjennom årene har store og små begivenheter vært med på å forme konsernet til slik dagens virksomhet fremstår:

1896

Forløperen til Fredrikstad Energi, A.S. Fredrikstad Gas-& Electricitetsværk ble konstituert.

1966

Fredrikstad Energi blir et interkommunalt energiverk når E-verkene i kommunene Fredrikstad, Glemmen, Kråkerøy, Borge og Rolvsøy slås sammen til et felles selskap.

1995

Fredrikstad Interkommunale E-verk omdannes til et aksjeselskap – Fredrikstad Energiverk AS. Eierne er Fredrikstad kommune (92,5 prosent) og Hvaler kommune (7,5 prosent).

1998

Fredrikstad Energiverk AS omdannes til et konsern bestående av et morselskap og tilhørende datterselskaper.

1999

Fredrikstad kommune selger eierandeler i Fredrikstad Energiverk når datterselskapet Fredrikstad EnergiSalg AS selges til Vattenfall Norge AS. Fredrikstad Energiverk AS gjennomfører flere store oppkjøp, og nye virksomheter innlemmes i organisasjonen.

2002

Konsernet gjennomfører navneendring til Fredrikstad Energi AS – som forkortes FEAS.

2013

En større omprofilering av morselskapet gjennomføres, og nytt navn for konsernet er Fredrikstad Energi. Fredrikstad Energi får ny logo og fargeprofil.

2015

Fredrikstad Energi kjøper tilbake eierandeler i nettleverandøren Fredrikstad Nett. Fredrikstad Energis tre nettselskaper fusjoneres og danner Norgesnett.

2019

Fredrikstad Energi selger sin eierandel i eiendomsutviklingsselskapet Værste etter 20 års eierskap – for 270 millioner kroner. Dette er det største salget som Fredrikstad Energi noensinne har gjennomført.

2019

Fredrikstad Energi går inn som eier i selskapet Nxtenergy AS (65 %) – et norsk selskap som utvikler produkter tilpasset smarthus og smart overvåking.

2020

Det grønne skiftet skyter fart, og store elektrifiseringsprosjekter gjennomføres gjennom datterselskapene Norgesnett, Maik og Smart Energi.

2022

Fredrikstad Energi går inn som ny deleier i selskapet Yve AS og selger aksjene i Smart Energi AS til Yve-konsernet.

Nettside av GP Marked