Skip links

Grønn finansiering

Fredrikstad Energi har i 2022 etablert et rammeverk for grønn finansiering. Vi arbeider systematisk for å forbedre vårt bærekraftsarbeid og har innført rapportering av klimarelaterte muligheter og trusler via TCFD-rammeverket («Task Force on Climate-Related Finacial Disclosures»).  

I det grønne finansieringsrammeverket knytter Fredrikstad Energi enkelte av sine aktiviteter til FNs bærekraftsmål. Det grønne rammeverket er vurdert av CICERO Shades of Green. Fredrikstad Energi ble vurdert til høyeste nivå, «Dark Green». Det innebærer at Fredrikstad Energi konsernets virksomhet er vurdert å være i tråd med en langsiktigvisjon om en lavkarbon- og klimarobust framtid.  

Ratingen gjenspeiler at et velfungerende kraftnett er en forutsetning for elektrifisering og et lavkarbonsamfunn, spesielt når det meste av energiproduksjonen som distribueres i nettet er fornybar. CICERO Shades of Green vurderte Fredrikstad Energis foretaksstyring knyttet til bærekraft som «Good». Sammenfallenhet med følgende mål er definert i rammeverket: REN ENERGI TIL ALLE, ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR.

Fredrikstad Energi er det første energiselskapet med egenfinansiert nettkapital og prosjekter under arbeid som utgangspunkt for finansierbare grønne prosjekter i det grønne rammeverket, uten «look-back»-periode. 

Grønt finansieringsrammeverk og CICEROs vurdering bidrar til økt transparens og uavhengig verifisering for obligasjonsinvestorer knyttet til klima- og miljørisikoer, noe som styrker Fredrikstad Energis appell blant obligasjonsinvestorer. Dette er et naturlig steg i videreutviklingen av det strukturerte bærekraftsarbeidet i konsernet. 

Nettside av GP Marked