Skip links

Bærekraft

Bærekraft er strategisk viktig for Fredrikstad Energi. Det er opprettet en ny stilling og 1. mai 2023 tiltrådde Karin Breen som bærekraftsansvarlig. Breen skal lede arbeidet med bærekraft og åpenhetsloven og koordinere arbeidet på tvers av våre selskaper i konsernet. Med en dedikert stilling øker fokuset på vårt ansvar for miljø og samfunn. 

Les mer i vår Konsernpolicy for bærekraft.

Nettside av GP Marked