Fredrikstad Energi jobber hver dag for å være steget foran.

Vår historie:

Fredrikstad Energi har en lang og innholdsrik historie som strekker seg mer enn 125 år tilbake i tid.

Den første lyspæren i Norge ble tent på Lisleby Bruk i Fredrikstad i 1877. Noen år senere, og kun et steinkast unna, starter Fredrikstad Energis historie. Opp gjennom årene har store og små begivenheter vært med på å forme konsernet til slik dagens virksomhet fremstår:

 

1896: Forløperen til Fredrikstad Energi, A.S. Fredrikstad Gas-& Electricitetsværk ble konstituert.

 

1966: Fredrikstad Energi blir et interkommunalt energiverk når E-verkene i kommunene Fredrikstad, Glemmen, Kråkerøy, Borge og Rolvsøy slås sammen til et felles selskap.

 

1995: Fredrikstad Interkommunale E-verk omdannes til et aksjeselskap – Fredrikstad Energiverk AS. Eierne er Fredrikstad kommune (92,5 prosent) og Hvaler kommune (7,5 prosent).

 

1998: Fredrikstad Energiverk AS omdannes til et konsern bestående av et morselskap og tilhørende datterselskaper.

 

1999-2000: Fredrikstad kommune selger eierandeler i Fredrikstad Energiverk når datterselskapet Fredrikstad EnergiSalg AS selges til Vattenfall Norge AS. Fredrikstad Energiverk AS gjennomfører flere store oppkjøp, og nye virksomheter innlemmes i organisasjonen.

 

2002: Konsernet gjennomfører navneendring til Fredrikstad Energi AS – som forkortes FEAS.

 

2013: En større omprofilering av morselskapet gjennomføres, og nytt navn for konsernet er Fredrikstad Energi. Fredrikstad Energi får ny logo og fargeprofil.

 

2015-2016: Fredrikstad Energi kjøper tilbake eierandeler i nettleverandøren Fredrikstad Nett. Fredrikstad Energis tre nettselskaper fusjoneres og danner Norgesnett.

 

2019: Fredrikstad Energi selger sin eierandel i eiendomsutviklingsselskapet Værste etter 20 års eierskap – for 270 millioner kroner. Dette er det største salget som Fredrikstad Energi noensinne har gjennomført.

 

2019: Fredrikstad Energi går inn som eier i selskapet Nxtenergy AS (65 %) – et norsk selskap som utvikler produkter tilpasset smarthus og smart overvåking.

 

2020: Det grønne skiftet skyter fart, og store elektrifiseringsprosjekter gjennomføres gjennom datterselskapene Norgesnett, Maik og Smart Energi.

 

2022: Fredrikstad Energi går inn som ny deleier i selskapet Yve AS og selger aksjene i Smart Energi AS til Yve-konsernet.