Skip links

Om Fredrikstad Energi

Fredrikstad Energi er et norsk energiselskap med hovedkontor i Fredrikstad. Vi har også avdelinger på Vinterbro og på Askøy. Konsernet sysselsetter rundt 100 medarbeidere. Selskapet eies av Fredrikstad kommune (51 %) og Hafslund-konsernet (49 %).

Konsernet består av morselskapet Fredrikstad Energi AS og datterselskaper innen nett og tjenester. Nett sørger for utvikling, drift og vedlikehold av strømnettet. Nettselskapet har ansvaret for strømnettet i kommunene Askøy, Fredrikstad (ikke Onsøy), Hvaler, Nesodden, Røyken i Asker, Enebakk og Ski i Nordre Follo. Tjenesteselskapet leverer løsninger innen måleravlesning, avregning, fakturering, innfordring og inkasso til energiselskaper, kommuner og andre aktører. I tillegg har konsernet en eierandel på 60 % i Nettpartner, en av Norges største entreprenører innen elektrisk infrastruktur, samt andre selskaper innenfor energi og teknologi.

Fredrikstad Energi møter det økende behovet for strøm med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger.

Nettside av GP Marked