Skip links

Virksomheter under Fredrikstad Energi

Fredrikstad Energi har eierandeler i flere selskaper som jobber med å levere energiløsninger.

Eierandel: 100% 

Omsetning 2022: 65 MNOK 

Daglig leder: Tina Marie Skagen 

Styreleder: Mona Askmann 

Nettside: www.maik.no 

Eierandel: 65% 

Omsetning 2022: 6 MNOK 

Daglig leder: Kristin Merethe Trollerud 

Styreleder: Hilde Bekkevard 

Nettside: www.nxtenergy.no 

Eierandel: 8% 

Omsetning 2022: 3799 MNOK 

Daglig leder: Anders Johan Kvamme 

Styreleder: Liina Veerme 

Nettside: www.yve.no 

Eierandel: 3% 

Omsetning 2022:  90 MNOK

Daglig leder: Henrik Bache 

Styreleder: Lillian Catherine Mary Shattock 

Nettside: www.esmartsystems.com 

Nettside av GP Marked