Skip links

Virksomheter under Fredrikstad Energi

Fredrikstad Energi har eierandeler i flere selskaper som jobber med å levere energiløsninger.

Eierandel: 100% 

Omsetning 2022: 65 MNOK 

Daglig leder: Tina Marie Skagen 

Styreleder: Mona Askmann 

Nettside: www.maik.no 

Eierandel: 7% 

Omsetning 2022: 3799 MNOK 

Daglig leder: Anders Johan Kvamme 

Styreleder: Liina Veerme 

Nettside: www.yve.no 

Eierandel: 3% 

Omsetning 2022:  58 MNOK

Daglig leder: Borgar Magnus Olsen 

Styreleder: Eistein Fosli

Nettside: www.openit.com 

Nettside av GP Marked