Aktuelt

Et industrieventyr i Østfold, eSmart Systems AS henter 300 millioner til videreutvikling av selskapet

  • Aktuelt Fredrikstad Energi
  • Samfunn
  • Teknologi og utvikling
eSmart Systems AS, et selskap Fredrikstad Energi AS har vært deleier i siden 2013, har nettopp ferdigstilt en oppkapitalisering av selskapet på 300 millioner. Les mer om selve prosessen, formål, investorene og hvilke muligheter dette gir selskapet fremover i vedlagte...
Les mer

Fredrikstad Energi får kvinnelig styreleder

  • Aktuelt Fredrikstad Energi
  • Fredrikstad Energi
  • Pressemeldinger
På ekstraordinær generalforsamling den 24. juni ble Hilde Sandmæl valgt som ny styreleder og blir selskapets første kvinnelig styreleder. Fredrikstad Energi når en ny milepæl. Videre ble  Pål Tandberg, Terje Nyhus og Tore Sande valgt inn som nye styremedlemmer. For...
Les mer

Produkter og tjenester