Skip links

Salg av Røyken Energiverk AS

Mandag den 4. juli signerte Fredrikstad Energi AS («FEAS») en transaksjonsavtale for salg av 100% av aksjene i Røyken Energiverk AS («Røyken») til Modum Kraftproduksjon KF («Modum Kraftproduksjon»). Modum Kraftproduksjon er et kommunalt foretak i sin helhet eid av Modum kommune i Viken. Røyken har rett til kjøp av om lag 7,5 GWh med vannkraftproduksjon per år til selvkostpris. Utover dette er det ingen annen virksomhet i Røyken. FEAS får kontantoppgjør og vil bokføre en gevinst som følge av transaksjonen.

Se vedlagt pressemelding

Nettside av GP Marked