Skip links

Vår visjon og våre verdier

Vår visjon: Steget foran

I Fredrikstad Energi jobber vi for å være et skritt foran når det gjelder klimavennlige energiløsninger. Vi tror på å være ledende og innovative, og vi streber etter å bidra til å forme fremtidens bærekraftige lokalsamfunn. Vår visjon om å være «Steget foran» driver oss til å utforske nye muligheter, ta i bruk ny teknologi og utvikle energiløsninger som oppfyller behovene til våre kunder og samfunnet som helhet.

Våre verdier: Fremtidsrettet, kompetent og pålitelig

For å oppnå vår visjon er det avgjørende at vi lever etter våre verdier. Disse verdiene er en integrert del av vår bedriftskultur og veileder våre handlinger og beslutninger hver dag. 

Fremtidsrettet:
Vi er dedikerte til å være i forkant av endringer og lete etter morgendagens løsninger. Vi skal være proaktive i bruk av nye teknologier og utforske muligheter. Ved å være fremtidsrettet, skal vi levere innovative energiløsninger som bidrar til en bærekraftig og grønn fremtid.

Kompetent:
Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi er stolte av dyktige ansatte med et bredt spekter av kompetanse. Vår kompetanse er grunnlaget for vår evne til å løse dagens og morgendagens utfordringer.

Pålitelig:
Våre kunder og samarbeidspartnere kan stole på oss som en pålitelig aktør. Vi holder det vi lover og leverer løsninger av høy kvalitet. Vi bestreber oss hver dag for å opprettholde høy standard i våre tjenester og levere det som er avtalt. Vi tar vårt samfunnsansvar seriøst og sørger for å levere energi pålitelig og effektivt.

Vår ambisjon om å være «Steget foran» og våre verdier som «fremtidsrettet», «kompetent» og «pålitelig» veileder oss i alt vi gjør. Vi er forpliktet til å fortsette å være en stødig leverandør av strøm, samtidig som vi innoverer og leverer energiløsninger som møter morgendagens utfordringer.  

 

Nettside av GP Marked