Skip links

Eiere av Fredrikstad Energi

Fredrikstad Energi eies av Fredrikstad kommune (51 %) og Hafslund-konsern (49 %). Selskapets bokførte egenkapital er 958 MNOK. 

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Fredrikstad Energi

Konsernets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er vedtatt av styret i Fredrikstad Energi og revideres årlig. Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Fredrikstad Energi ansees å være i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Hovedprinsippene for eierstyring og selskapsledelse i Fredrikstad Energi bygger på følgende forhold:

  • Fredrikstad Energi skal ha en åpen og pålitelig kommunikasjon med omverdenen, både om virksomheten generelt og om forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse spesielt
  • Konsernets styre skal være selvstendig og uavhengig av selskapets ledelse
  • Fredrikstad Energi skal ha en klar arbeidsdeling mellom eierne, styret og selskapets ledelse
  • Aksjonærene i Fredrikstad Energi skal behandles likt

Samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse kan leses her

Nettside av GP Marked