Skip links

Salg av innehav i NxtEnergy AS

Fredrikstad Energi AS («FEAS») inngikk 9.februar en avtale om salg av samtlige av FEAS’ innehav av aksjer og konvertible obligasjoner i NxtEnergy AS («NxtEnergy»). Kjøper er NxtVenture AS («NxtVenture»).

Transaksjonens effekt på FEAS’ konsoliderte regnskap etter IFRS er tilnærmet 0.

NxtEnergy har utviklet og selger sanntidsmåleren PowerLink, som enkelt kan kobles til strømmåleren og hente ut detaljert informasjon i sanntid.

Per 31.12.23 eide FEAS om lag 65% av de ordinære aksjene i NxtEnergy. NxtEnergy hadde et foreløpig driftsresultat på NOK -2,7m i 2023 (NOK -2,7m i 2022).

Kontaktpersoner: Administrerende direktør: Mona Askmann, 932 84 473 / CFO: Sebastian Lervik, 415 75 083

Nettside av GP Marked