Skip links

Anne Skau

Styremedlem (f. 1959) 

Styremedlem fra 2022. Skau er pensjonist fra 2022, og siste arbeidsplass var Viken fylkeskommune hvor hun var fylkesdirektør for finans og administrasjon. Skau har lang ledererfaring fra kommuner og fylkeskommuner. Hun har master i organisasjon og ledelse fra 2011. 

Nettside av GP Marked