Skip links

Årsrapport 2022

Styret i Fredrikstad Energi har 27.april godkjent konsernets årsregnskap og årsberetning for 2022. Årsrapporten for 2022 finner du her

Styret i Fredrikstad Energi har godkjent konsernets årsregnskap og årsberetning for 2022. Når 2022 nå gjøres opp, har selskapet et resultat etter skatt på 130 mill NOK i 2022. Det er langt bedre enn i 2021, da selskapet hadde et negativt resultat på 19 mill NOK. Et godt økonomisk resultat er viktig, men jeg er også stolt over at vårt nettselskap, Norgesnett, ferdigstilte to store elektrifiseringsprosjekter i 2022. Det betyr mye for bedrifter og arbeidsplasser lokalt, og er  viktige bidrag for å redusere klimautslipp, sier administrerende direktør Mona Askmann.

Det ene prosjektet var på Askøy og for selskapet Onesubsea, og det andre var i Fredrikstad der det ble tilrettelagt for verdens første CO2 frie gipsplatefabrikk for Gyproc på Øra. Gyproc-prosjektet vil bidra til en reduksjon i CO2 utslipp på om lag 23 000 tonn per år, noe som tilsvarer om lag 10% av årlige CO2 utslipp i Fredrikstad.

Økte strømpriser kom som en overraskelse på mange i 2021. Med lite nedbør og Russlands invasjon av Ukraina så vi i 2022 strømpriser få hadde tenkt var mulig. Dette ga oss som energiselskap en krevende situasjon, sier Askmann. Men med dyktige ansatte og god dialog med kunder og myndigheter kom vi oss godt igjennom året.

Forklaringen på det sterke resultatet for 2022 er primært at nettvirksomheten, som utgjør en stor andel av konsernets resultat, drives kostnadseffektivt og hadde færre strømavbrudd enn tidligere. I tillegg har fornuftige investeringer og redusert tap av strøm i nettet gitt positive bidrag til resultatet. Vi blir bare bedre, og varslet effektivitet for 2023 er 108 prosent – dvs 8 prosent bedre enn gjennomsnittet. Med det er vi blant landets mest effektive nettselskaper, sier Askmann.

Nettside av GP Marked