Skip links

Fredrikstad Energi – etablerer grønt finansieringsrammeverk og mottar mørkegrønn rating fra CICERO Shades of Green

Fredrikstad Energi AS («Fredrikstad Energi») har etablert et grønt finansieringsrammeverk (klikk her for å lese Grønt Finansieringsrammeverk) og har fått en mørkegrønn rating fra CICERO Shades of Green, en del av S&P Global (klikk her for å lese Second Opinion Fredrikstad Energi, rating fra CICERO). Ratingen reflekterer at konsernets virksomhet er i tråd med en langsiktig visjon om en lavkarbon- og klimarobust fremtid, og understreker Fredrikstad Energi konsernets fokus på bærekraft, elektrifisering og miljøhensyn i leverandørkjeden.

 

CICERO anerkjenner at Fredrikstad Energis virksomhet bidrar til elektrifisering, som er nøkkelen til overgangen til en lavkarbon-framtid. CICERO tildeler Fredrikstad Energi en «Good» governance (foretaksstyring) score. Norgesnett, en del av Fredrikstad Energi konsernet, krever at entreprenører benytter elektriske kjøretøy og rapporterer utslipp på prosjektnivå samt bidrar til innføringen av et gjenbrukssystem for nettinfrastruktur.

 

Grønt finansieringsrammeverk og CICEROs vurdering bidrar til økt transparens og uavhengig verifisering for obligasjonsinvestorer knyttet til klima- og miljørisikoer, noe som styrker Fredrikstad Energis appell blant obligasjonsinvestorer. Dette er et naturlig steg i videreutviklingen av det strukturerte bærekraftsarbeidet i konsernet.

 

Fredrikstad Energi er det første energiselskapet med egenfinansiert nettkapital og prosjekter under arbeid som utgangspunkt for finansierbare grønne prosjekter («eligible projects») i det grønne rammeverket, uten «look-back»-periode. Hele den egenfinansierte nettkapitalen til Norgesnett vurderes som en mørkegrønn eiendel, med noen begrensninger.

 

CICERO Shades of Green graderer selskaper basert på en bred, kvalitativ gjennomgang av klima- og miljørisikoer og ambisjoner. Graderingen gir åpenhet til investorer som ønsker å forstå eksponering for klimarisiko og påvirkninger. Investeringer i prosjekter av alle grønne nyanser er nødvendige for å kunne gjennomføre Parisavtalens ambisjoner på en vellykket måte, og nettkapitalen til Norgesnett er vurdert til å være mørkegrønn.

 

SEB har vært Fredrikstad Energis rådgiver i etableringen av det grønne rammeverket.

 

Kontaktperson: Sebastian Lervik, CFO Fredrikstad Energi, 41 57 50 83

Fredrikstad, 28. april 2023

 

 

Om Fredrikstad Energi:

Fredrikstad Energi er et norsk energikonsern med hovedkontor i Fredrikstad. Konsernet har i tillegg avdelinger på Vinterbro og Askøy. Fredrikstad Energi møter det økende behovet for strøm med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Fredrikstad Energis historie strekker seg tilbake til da Fredrikstad Gas- og Electrisitetsværk ble konstituert i 1895. Konsernet har drevet virksomhet i Fredrikstad-regionen i over 125 år, og består av morselskapet Fredrikstad Energi AS og datterselskaper innen følgende forretningsområder:

Nett – utvikling, utbygging og drift av lokalt distribusjonsnett (Norgesnett).

Tjenester – tjenester og løsninger innen målerinnsamling, avregning og fakturering, innfordring og inkasso til energiselskaper, kommuner og andre aktører (MAIK).

Fredrikstad Energi eies av Fredrikstad kommune (51 %) og Hafslund konsernet (49 %).

Nettside av GP Marked