Skip links

Den grønne bydel bare noen minutter med sykkel fra Fredrikstad sentrum

Det vokser frem en helt ny bydel bare noen minutter med sykkel fra Fredrikstad sentrum.  

På avstand ser kanskje Verksbyen på Østsiden ut som en helt vanlig konstellasjon av nyere boliger. Men boligene holder en helt unik miljøprofil i Norgessammenheng, noe du raskt ser når du kommer tettere innpå.  

Solceller, solfangere, bergvarme og energideling 

Boligene i Verksbyen fungerer som sitt eget lille «kraftverk». Alle boligene har såkalt Future Living-standard – en kombinasjon av solenergi, smarthus og grønn byggestandard. 

Her kan naboene blant annet dele energi seg imellom – og overskuddsstrøm selges ut på strømnettet. Energifellesskapet er det første i Norge som deler fellesprodusert solstrøm.

I tillegg til solceller på tak og vegger består flere av boligene av solfangere, i kombinasjon med bergvarme og varmepumper. Dermed produseres både strøm og varme lokalt. I tillegg fører god isolasjon til et lavt energibehov – hele femti prosents reduksjon sammenlignet med 2017-byggestandard. 

Bak prosjektet står det Fredrikstad-baserte selskapet Arca Nova-gruppen – og en visjon om en ny, smart og bærekraftig bydel drevet av solenergi. 

Prosjektene Verkshagen, Capjon Park og Løkkeberghagen er ferdigstilt, og for tiden jobbes det med å bygge ut delfeltene Verket Atrium og Verket Panorama. Totalt planlegges det for 1500 boliger. 

Utviklingen av de nye energiløsningene er et samarbeid mellom utbygger Arca Nova-gruppen og Fredrikstad Energis datterselskaper Norgesnett, Maik og Smart Energi (Yve) – som i samråd har gjort de tekniske energiløsningene mulig.  

Verksbyen i Fredrikstad: 

  • En ny «grønn» bydel som vil bestå av 1500 boliger. Alle boligene baserer seg på lave bokostnader.
  • Prosjektutvikler Arca Nova har i Verksbyen utviklet Future Living (også kalt «TEK 2030»). Dette er en standard som utfordrer TEK 2017 – dagens gjeldende byggeforskrift.
  • Future Living er et grønt skifte for boligbransjen med smarte boliger som produserer opp til sitt eget energibehov.
  • Fredrikstad Energis datterselskaper Norgesnett, MAIK og Smart Energi har utviklet energiløsninger for Verkshagen (70 småhus) og Capjon Park (134 blokkleiligheter). Begge prosjekter er først ut i Norgessammenheng der borettslag/sameier iverksatte plusskundeordning.
  • Støttet av Enova gjennom prosjektet MikroFlex.
Nettside av GP Marked