Skip links

Øra – verdens første CO2 frie gipsplatefabrikk

15.mai åpnet verdens første CO2 frie gipsplatefabrikk med både statsminister og ordfører til stede. 

I Fredrikstad har Norgesnett bistått når gipsplatefabrikken Gyproc elektrifiseres. Fabrikken skal som første aktør i verden produsere gipsplater fritt for CO₂ – et stort skritt i riktig retning mot en mer bærekraftig byggenæring. 

Gyproc har redusert klimagassutslippene fra sin fabrikk i Fredrikstad med 23.000 tonn i året ved å fase ut fossil gass i produksjonen og erstatte den med fornybar kraft. Dette tilsvarer utslippet til ca. 14.000 bensinbiler. Om et middels småhus benytter disse gipsplatene vil husets totale klimagassutslippsfotavtrykk reduseres med hele 6 %, mens elektrifisering av selve fabrikken reduserer Fredrikstads utslipp med 10%.  

For å nå klimamålene er det viktig industrien reduserer bruk av fossilt brensel, samtidig som det kan være utfordringer knyttet til manglende tilgang på strøm.  

Norgesnett oppfordrer myndighetene til konkretisering, iverksetting og ytterligere tiltak som kan hjelpe vår viktige og verdiskapende industri i den grønne omstillingen. Norgesnett tar sitt samfunnsansvar på alvor og vil gjøre alt vi kan for å bidra i denne prosessen. 

Nettside av GP Marked