Skip links

Et industrieventyr i Østfold, eSmart Systems AS henter 300 millioner til videreutvikling av selskapet

eSmart Systems AS, et selskap Fredrikstad Energi AS har vært deleier i siden 2013, har nettopp ferdigstilt en oppkapitalisering av selskapet på 300 millioner. Les mer om selve prosessen, formål, investorene og hvilke muligheter dette gir selskapet fremover i vedlagte pressemelding, hvor selskapets CEO, Knut H. Johansen gir oss innsikt.

eSmart Systems, Fredrikstad Energi og ikke minst vårt nettselskap Norgesnett AS har samarbeidet tett over lang tid med å utvikle programvare som skal bidra til å endre fremtidens driftsløsninger, muliggjøre raskere kunderespons og ikke minst bidra til en enda mer stabil og tryggere nettleveranse, uansett værforhold.

Dette samarbeidet har vært utviklende for vår region, blant annet gjennom samarbeider vi gjennomfører i regi av Smart Energi Hvaler, hvor også NCE Smart Energy og Hvaler kommune også deltar. Når ulike kompetanser blandes om å løse tilgrensede og felles målsettinger kan det oppnås gode resultater, både for samfunnet og bedriftene.

Nettside av GP Marked