Skip links

Halvårsrapport 2022

Halvårsrapport 2022

Styret i Fredrikstad Energi AS har 18.august vedtatt halvårsregnskapet for konsernet. Som i 2021 er resultatene i 1. halvår 2022 sterkt påvirket av utviklingen i markedsprisene på kraft. Siden 2020, […]

Årsrapport 2021

Årsrapport 2021

Styret i Fredrikstad Energi har i dag godkjent konsernets årsregnskap og årsberetning for 2021. Årsrapporten for 2021 finner du her – Den underliggende driften i konsernet har vært stabil og […]

Halvårsrapport 2021

Halvårsrapport 2021

Styret i Fredrikstad Energi AS har i dag 19.august vedtatt halvårsregnskapet for konsernet. Som i 2020 er 1.halvår 2021 sterkt påvirket av utviklingen i markedsprisene på kraft. Der 2020 var […]

Lederendring i Fredrikstad Energi

Fredrikstad Energi er viktig for å lykkes med elektrifisering av energibehovet i mange lokalsamfunn i og utenfor vår region. Vi er et selskap i vekst, men også et selskap hvor endringstakten […]

Halvårsrapport 2020

Halvårsrapport 2020

Styret i Fredrikstad Energi AS har i dag 20.august vedtatt halvårsregnskapet for konsernet. 1.halvår 2020 har vært preget av betydelig fall i kraftpris. Samtidig ser vi en bedret effektivitet i […]

Nettside av GP Marked