Skip links

Fredrikstad Energi med ny administrerende direktør

Etter en grundig rekrutteringsprosess med et stort antall godt kvalifiserte søkere har Fredrikstad Energi nå ansatt Mona Askmann som administrerende direktør. Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norgesnett.

-Det å lede Fredrikstad Energi i den tiden vi er inne i krever solide lederegenskaper. Men mer enn noensinne vil det kreve inngående kjennskap i energisystemet og hvordan vi som selskap alene og sammen med andre kan møte den mest krevende situasjonen energibransjen har stått overfor, sier styreleder i Fredrikstad Energi Hilde Sandmæl.

Fredrikstad Energi inkluderer strømselskapet Smart energi, nettselskapet Norgesnett og selskapet MAIK som leverer forretningsløsninger for energiselskaper. Selskapet er også største eier i Nettpartner som bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning og jernbane.

 

– Fredrikstad Energi leverer løsninger og kritisk viktig infrastruktur for energi vi alle er avhengig av. Jeg har et stort engasjement for bærekraftige energiløsninger levert sikkert og effektivt, og ønsker å bidra til å realisere et fullelektrisk lavutslippssamfunn, sier Mona Askmann.

Mona Askmann har blant annet hatt lederstilling i bransjeorganisasjonen Energi Norge i åtte år, og ledet Norgesnett fra 2017 til nå å være blant landets mest effektive nettselskap. Det gjør at hun kombinerer det å ha bred kjennskap til energibransjen med inngående kjennskap til Fredrikstad Energi. – 2022 er spesielt, med en krig som har skapt strømpriser ingen før har sett, og ingen kunne forutse. Det å ta tak i de utfordringene det gir våre kunder og oss som selskap er viktig, og noe jeg ser fram til sammen med mange dyktige ansatte, sier Askmann.  –  I tillegg er jeg svært opptatt av at Fredrikstad Energi skal bidra til kostnadseffektiv grønn omstilling basert på fornybar energi i de lokalsamfunnene vi er til stede.

 

 

Det var 30 søkere til stillingen som administrerende direktør. Mange svært godt kvalifiserte.

-Vi tar det som et tegn på at Fredrikstad Energi er et attraktivt selskap, og er glad for at vi gjennom en grundig prosess har funnet frem til den beste lederen Fredrikstad Energi kan ha i årene fremover, sier styreleder i Fredrikstad Energi Hilde Sandmæl.

 

Nettside av GP Marked