Skip links

Fredrikstad Energi innkaller til obligasjonseiermøter

Fredrikstad energi er et robust selskap med langsiktig, sikker inntjening, og soliditeten er styrket betydelig de siste år. De høye strømprisene i slutten av 2021 og inn i 2022 gjør imidlertid at resultatene i det korte bildet blir lavere enn normalt. Det kalles derfor inn til møte med obligasjonseiere for å endre ett av kravene som er satt i låneavtalene; krav om at rentedekningsgrad skal være 2x finanskostnader målt over siste 4 kvartaler. Her finner du børsmeldingen som er sendt i dag

Nettside av GP Marked