Skip links

Årsrapport 2021

Styret i Fredrikstad Energi har i dag godkjent konsernets årsregnskap og årsberetning for 2021. Årsrapporten for 2021 finner du her

– Den underliggende driften i konsernet har vært stabil og god, selv om resultatet slik vi rapporterer det kan tyde på det motsatte, sier konsernsjef Ronny Berg om «annerledesåret» 2021.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for året utgjorde MNOK 60, sammenlignet med MNOK 216 i 2020. Driftsresultatet er på MNOK -31, mot MNOK 126 i 2020. Resultat etter skatt er på MNOK -19, mot MNOK 55 i 2020.

Forklaringen på de røde tallene ligger i at nettvirksomheten, som utgjør en stor andel av konsernets resultat, har fakturert langt mindre enn hva reguleringsmodellen tilsa at var tillat – siden slutten av 2020 og gjennom 2021.

– Motstykket til det tilsynelatende svake resultatet er at man har gått fra å skylde kundene midler i form av lavere nettleie gjennom flere år, til å ha endt året med å ha gjort opp denne «gjelden» i sin helhet ved at nettleien var lav i 2021. Tross røde tall kjennes det godt å være a jour og ikke ha belastet kundene ekstra i det spesielle året 2021, forklarer Berg.

 

Nettside av GP Marked