Skip links

Årsrapport for 2018 er publisert

I årsrapporten presenteres et driftsresultatet til Fredrikstad Energi konsern på 38 millioner kroner i 2018. I rapporten kan du også lese mer om hvordan konsernet utvikler bærekraftige løsninger for å møte samfunnets økende etterspørsel etter strøm, og hvordan vi er en ansvarlig samfunnsaktør både når det gjelder hensynet til de ansatte og leveransen av trygg og sikker strøm til kundene.

Årsrapporten finner du her.

 

Nettside av GP Marked