Skip links

AMS-målere gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnet

MAIK har inngått et samarbeid med Nesodden kommune omkring etablering av datakommunikasjon med vannmålere gjennom nettselskapet AMS-struktur. Den teknologiske løsningen er tidligere testet ut i et pilotprosjekt for Hvaler kommune.

MAIK er et datterselskap i Fredrikstad Energi konsern som har spesialisert seg på måling og avregning av smarte strømmålere (AMS). Denne erfaringen bygger de nå videre på for måling og avregning av vannforbruk.

Se maik.no for mer informasjon.

Nettside av GP Marked