Skip links

Smart Energi lanserer Smarte Nabolag for å styrke det grønne skiftet

Selger overskuddsstrøm til gode naboer!

  • Norges høyeste pris på overskuddsstrøm fra solcelleanlegg
  • Lar også naboene kjøpe overskuddsstrømmen til redusert pris
  • 10 prosent prisreduksjon på solcelleanlegg

Smart Energi tar det grønne skiftet på alvor og lanserer nå verdensnyheten Smarte Nabolag.

I konseptet Smarte Nabolag får opptil 10 naboer av en solcellekunde hos Smart Energi mulighet til å kjøpe naboens overskuddsproduksjon til 25 % redusert pris. På den måten kommer den kortreiste strømmen flere i nabolaget til gode.

 

«Vi tilbyr oss å kjøpe overskuddstrømmen fra solcellekunder til 80 øre per kilowatt. Det spiller ingen rolle om du har kjøpt solcelleanlegget av oss opprinnelig, eller ikke har noen naboer å lage Smarte nabolag med, alle solcelleeiere i Norge er velkommen om bord i løsningen. Vi er stolte over å kunne tilby kundene våre verktøyene som gjør dette mulig», sier administrerende direktør Terese Troy Prebensen.

 

Tilbudet gjelder private kunder, og prisen er garantert ut 2017.

 

Naboeffekt

Like viktig som besparelsene, er den gode naboeffekten konseptet også vil kunne føre til. I Smarte Nabolag vil man kunne dele informasjon om sitt og naboenes strømforbruk og sette fokus på egne strømvaner. Skal de få tilgang til den visuelle informasjonen og sanntidsvisningen av strømforbruket, betinger det at de er tilkoplet en elektronisk strømmåler.

 

«Men de kan uansett være en del av et smart nabolag og nyte godt av naboens kortreiste strøm selv med gammel måler»,
påpeker Markedssjef Morten Hagen.

 

Tilbud på solcelleanlegg

Smart Energi er Norges største leverandør av solceller til privatmarkedet, og Troy Prebensen håper og tror at smarte nabolag skal bidra til at enda flere boligeiere ønsker å produsere sin egen strøm.
Prisene på solcelleanlegg er raskt synkende og nå varsler selskapet at de reduserer prisene på anleggene med ytterligere 10 %.

I dag finnes det ca 600 solcelleanlegg på private husstander i Norge, og det er forventet en dobling i løpet av neste år. Dette er en utvikling vi fortsatt ønsker å være i front av, sier hun. Med reduserte priser og markedets beste pris på overskuddsproduksjon forbedres kundens regnestykke ytterligere.

 

Stort potensial

Med konseptet Smarte Nabolag gir Smart Energi forbrukeren verktøy og mulighet til å gjøre noe med egne strømvaner og med det redusere strømregningen. Samtidig bidrar man til å skape grønne verdier.

– Om dette brer om seg, vil nabolaget utgjøre lokale ”kraftverk” som også vil kunne rokke ved maktbalansen mellom forbruker, netteier og strømleverandør. Eksempelvis ved at beboerne kan gå sammen og forhandle gode avtaler om strømleveranser og nettleie. Her snakker vi om at energibransjen kan bli endret for alltid, sier hun. Fredrikstad Energi-konsernet har i en årrekke samarbeidet med NCE-klyngen i Halden og drar nå nytte av en rekke forskningsprosjekter.

 


 

Smart Nabolag gir økt interesse

Smart Energi er i ferd med å opprette to smarte nabolag rundt sine solenergikunder. Målet er 20 på landsbasis innen jul! Roy Heitmann, med adresse på Hvaler, er i full gang med etableringen av et slikt smart nabolag.

 

«Det gjenstår fortsatt litt koordinering innen vi er skikkelig oppe og går, men det er ikke tvil om at dette har skapt økt engasjement hos naboene som er involvert. Mange ønsker kortreist strøm», sier Roy Heitmann.

 

Det er litt over ett år siden Heitmann monterte et 3,1 kW solcelleanlegg på taket av boligen, for å kunne gi sitt bidrag til et framtidig, bærekraftig samfunn.
– Folkeveksten øker, samtidig som fossefallene er maksimalt utnyttet. Derfor må vi tenke alternative energikilder. For meg handler ikke dette om at jeg på sikt kan spare penger på å produsere egen energi. Det handler om hvilken planet vi skal overlate til våre etterkommere, sier han.

 


 

Fokus på varmtvannsbeholdere

Smart Energi utvikler kontinuerlig bærekraftige og smarte energiløsninger. Nå har selskapet fokus på varmtvannsberederen som energilager.

– Varmtvannsbeholdere er noe alle husstander har og er hjemmets største energilager. Vi ser nå på hvordan denne kan fungere optimalt mot et solcelleanlegg, sier selskapets administrerende direktør Terese Troy Prebensen.

Hun minner om at en varmtvannsbeholder har fire ganger så lang levetid som et batteri som er egnet til å lagre strøm fra solcelleanlegg, og koster langt mindre.

– Derfor ønsker vi å utnytte de eksisterende mulighetene. Eksempelvis ved at vi kan øke temperaturen på vannet i de mest solrike timene, hvor solcelleanlegget produserer maksimalt.

– Dette blir da en viktig del i samspillet med å holde et jevnt energiforbruk gjennom døgnet, for å unngå de kostbare strømtoppene. Det gjøres gjennom utstyr som automatisk kan forskyve forbruk, sier hun.

For mer informasjon

Terese Troy Prebensen, Administrerende direktør, på tlf 958 61 254.

Morten Hagen, Markedssjef, tlf 971 24 806.

 


Nye priser på solceller, smartenergi.com er under oppdatering

Prisene gjelder Fredrikstad og Hvaler. Øvrige steder gjelder tillegg for snølast/ reise.

Leveranse 3 kWp 4 kWp 5 kWp
Solcelleanlegg pakke 39.500,- 50.250,- 64.500,-
Montering* 12.900,- 18.850,- 18.850,-
Smart solkontroll pakke 1.950,- 1.950,- 2.950,-
Elektriker** 2.000,- 2.000,- 2.000,-
Sum 56.350,- 73.050,- 88.300,-
Støtte fra Enova 13.750,- 15.000,- 16.250,-
Sum egenbetaling for solcelleanlegget 43.100,- 58.050,- 72.050,-
Prisreduksjon 4.300,- 5.800,- 7.200,-
Ny pris etter prisreduksjon 40.100,- 52.250,- 64.850,-

Vi leverer også større anlegg, se www.smartenergi.com for mer informasjon.

 

Nettside av GP Marked