Skip links

Fredrikstad Energi AS har i dag kjøpt Gauldal Nett AS

Kjøpet gjennomføres ved at datterselskapet Norgesnett Holding AS erverver 100% av aksjene i Gauldal Nett AS fra Gauldal Energi AS.

For Fredrikstad Energi er ervervelsen av Gauldal Nett AS viktig. Først og fremst fordi datterselskapet Norgesnett Holding AS når en viktig milepæl i konsernets strategi og at energibransjen derved får et klart signal om at det finnes gode alternativer til den regionale aktøren når salg vurderes. Norgesnett Holding representerer med sitt konsept, et reelt alternativ for mindre aktører som ønsker å selge eller fusjonere sin nettvirksomhet inn i en effektiv og moderne drevet virksomhet samtidig som lokale arbeidsplasser utvikles videre.

Gauldal Nett AS er en virksomhet som driftes etter prinsipper som Fredrikstad Energi både kjenner seg godt igjen i og anerkjenner som viktige elementer i en beste praksis. Vi har erfaring med å eie og drifte nettselskaper langt utenfor vår egen geografiske nærhet. I så måte har Gauldal Nett AS kommet på plass hos en eier med en klar ambisjon om være blant de mest effektive nettselskapene i Norge og hvor kundefokus og vilje til å ta i bruk teknologiske nyvinninger går hånd i hånd. Fredrikstad Energi ønsker å være steget foran, og det tror vi er nødvendig for å nå de mål vi og våre interessenter har.

For ytterligere informasjon, kontakt konsernsjef Trond Andersen, på trond.andersen@feas.no eller pr. mobil 414 49 439.

Vedlegg: Pressemelding 28.09.2017

Nettside av GP Marked