Skip links

Jonny Ruud

HR sjef, Fredrikstad Energi

Høsten 2023 startet Ruud som HR sjef i Fredrikstad Energi. Ruud har en bakgrunn som HR leder og prosjektleder i norske og internasjonale selskaper. Han har ledet ulike strategiske prosjekter og systeminnføringer for å videreutvikle organisasjon, kultur, kompetanse og engasjement. Ruud har en mastergrad i kunderelasjonsledelse og bachelor fra Krigsskolen innenfor strategi, lederskap og teknologi.

48200598
jonny.ruud@feas.no

Nettside av GP Marked