Tilbakeviser påstand om kapitalbehov

Konsernsjef og styreleder har sendt ut pressemelding der de sier at de ønsker en avklaring på eiersituasjonen og den langsiktige kapitalsituasjon, men tilbakeviser inntrykket gitt i lokalpressen om at det er behov for kapital på kort sikt.

For mer informasjon, se vedlagt pressemelding.

Pressemelding 2018 11 18