Skip links

Terese Troy Prebensen valgt inn i styret i Energi Norge

I dag ble det avholdt generalforsamling i Energi Norge og Terese Troy Prebensen, leder for Marked i Fredrikstad Energi, ble valgt inn i styret.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på vervet i Energi Norge og få jobbet frem de gode sakene for medlemmene i samarbeid med administrasjonen og resten av styret. Fredrikstad Energi-konsernet har gjennom en årrekke utmerket seg med innovativ, grønn forretningsutvikling med kunden i fokus, og spesielt dét perspektivet vil jeg ta med meg inn i styrearbeidet, sier Terese.

– Vi er stolte på Terese sine vegne og samtidig er det nyttig for konsernet å delta i debatten rundt viktige tema for bransjen, sier konsernsjef Trond V. Andersen.

Energi Norge er kraftbransjens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 275 medlemsbedrifter med en visjon om at Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden.

 

Foto: Christel Nordhagen, Energi Norge 2017

 

Nettside av GP Marked