Skip links

Sterkt bedret halvårsresultat i Fredrikstad Energi

Sterkt bedret halvårsresultat i Fredrikstad Energi

God underliggende drift i alle forretningsområder, samt realisasjonsgevinster fra salg av aksjeandeler i Fredrikstad Fjernvarme AS og FEAS Bredbånd AS ga et perioderesultat på 14,9 millioner kroner, som er 43,4 millioner bedre enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.

En ting er sikkert; våre ansatte vet at slike resultater ikke kommer av seg selv. De har stått på, gjennomført endringer, bygget ny kompetanse og turt å gjøre nye ting. Dedikerte ledere på alle nivåer og motiverte ansatte i sterke kompetansemiljøer som også evner å samarbeide med andre kompetansemiljøer er nødvendig for å lykkes.

Vår satsning på sterkere kundeorientering og bedre teknologianvendelse er faktorer som bidrar til både kompetanseutvikling og gradvis bedring av resultater. Vårt markedsselskap Smart Energi AS, har i løpet av tre år snudd fullstendig om på hvordan orienteringen mot kunder skal være. Alt dreier seg egentlig om å identifisere og tilby tjenester med kundeverdi. Teknologianvendelse kommer blant annet til uttrykk i hvordan vårt nettselskap Norgesnett AS gjør banebrytende arbeid innenfor driftssentralfunksjonalitet og vårt tjenesteselskap Maik AS nyutviklede konsept for automatisk vannmåling for kommuner. Dette er spennende områder å arbeide videre med for både erfarne og mindre erfarne medarbeidere i tiden fremover..

For ytterligere informasjon om konsernets ulike forretningsområder og aktiviteter kan angitte kontaktpersoner kontaktes.

Fredrikstad, 26. august 2019

Kontaktpersoner/Konsernledelse i Fredrikstad Energi:
Trond Andersen, Konsernsjef, tlf. 414 49 439
Ronny Berg, CFO, tlf. 997 24 280
Mona Askmann, Daglig leder Norgesnett AS, tlf. 932 84 473
Karin Breen, Daglig leder Maik AS, tlf. 905 51 527
Hilde Bekkevard, Daglig leder Smart Energi AS, tlf.920 32 092

Vedlegg: Fredrikstad Energi – Halvårsrapport 2019

Nettside av GP Marked