Skip links

Smart Energi inngår samarbeid med Fredrikstad Kommune

Solcellepilotprosjekt starter opp i Fredrikstad! 

Fredrikstad Energis datterselskap, e20 Smart Energi, tilbyr nå husstander i Fredrikstad ekstra gunstige pakkeløsninger for solcellepanel. Torsdag 17. desember kl. 12.30 lanserer Terese Troy Prebensen og Geir Berntsen fra Smart Energi planene sammen med ordfører Jon-Ivar Nygård på rådhuset.

I høst lyste Fredrikstad kommune ut kr 500 000,- til et energiselskap som ønsker å drive et pilotprosjekt for å øke mengden solcellepanel hos husstandene i Fredrikstad. Konkurransen er nå over og Fredrikstad kommune valgte e20 Smart Energi på bakgrunn av en særdeles god beskrivelse av det kommende prosjektet og unik erfaring med tilsvarende prosjekter i Norge. Vi inviterer derfor pressen til en presentasjon av e20s planer fremover.

Se også sologkraft.no

Med vennlig hilsen
Fredrikstad Kommune og e20 Smart Energi

 

Kontaktinformasjon
Terese Troy Prebensen
Administrerende direktør Fredrikstad Energi MARKED
Tlf: 47 95 86 12 54
E-post: terese.troy.prebensen@feas.no
Grete Rasmussen
Miljøvernrådgiver – Fredrikstad kommune
Tlf: 69 30 56 08 / 91 52 12 79
E-post: grra@fredrikstad.kommune.no
Nettside av GP Marked