Slå på jordfeilsbryteren.

Hvis dette ikke lar seg gjøre,
følg fremgangsmåte for egen feilretting.