Egen feilretting:

 

1. Slå av/skru ut alle sikringene og slå på jordfeilsbryteren

2. Slå på/ skru inn sikringene, en kurs om gangen.

3. Når sikringene på kurs med feil slås på/skrus inn vil jordfeilbryteren slå ut.

4. Ta ut sikringene på kursen med feil før jordfeilbryteren aktiveres igjen

5. Ofte vil det være feil i et elektronisk apparat tilknyttet kursen.
Koble fra alle apparater og sett der etter inn ett og ett apparat til feilen evt. feilene er funnet.

6. Finner men ikke feil så kontakt installatør (elektriker).