Vern av samfunn og miljø er et av konsernets overordnede mål.
Det betyr at vi er opptatt av den triple bunnlinje ved å
skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier.

SAMFUNN