Samfunnsansvar, bærekraft og miljø

For Fredrikstad Energi er vern av samfunn og miljø et viktig strategisk fokusområde. Vi jobber hver dag for å ta samfunnsansvar ved å ta sosiale og miljømessige hensyn i vår daglige drift.

For Fredrikstad Energi er utøvelsen av samfunnsansvar nært knyttet til samfunnsoppdraget vårt om å yte strømleveranser for å bidra til å sikre liv, helse og verdier. Vi bringer klima- og miljøvennlig energi til boliger, fritidseiendommer, industri, sykehus og skoler.

Fredrikstad Energi ønsker å skape langsiktige verdier for samfunnet ved å finne bærekraftige og effektive løsninger for den økende etterspørselen etter elektrisitet og fleksibel tilgang på effekt.

Elektrifisering av transportsektoren og industrien er et viktig virkemiddel for å nå lokale og nasjonale mål om utslippsreduksjon, og for å sikre arbeidsplasser.

SAMFUNN