Skip links

Pålitelig

Ordbokens definisjon: som én man kan stole på, vederheftelig, lojal

 

Hva betyr dette for Fredrikstad Energi?

– Med bakgrunn i denne verdien jobber vi for følgende punkter:

– Vi skal ha høy tillit og troverdighet, både hos de indre og de ytre omgivelser.

– Vi skal levere kvalitet.

– Vi skal opptre seriøst.

– Vi skal ta samfunnsansvar.

– Vi skal stå for en sikker levering av strøm.

– Vi skal være en forutsigbar leverandør kundene kan regne med.

– Vi skal holde en forutsigbar, stø kurs ovenfor både kunder og ansatte.

Nettside av GP Marked