Vil du utvikle ditt lokalsamfunn sammen med oss?

Gjennom generasjoner er store verdier bygd opp av lokale e-verk, som i dag er transformert til moderne markedsorienterte kraftdistributører. Også innenfor et større eierskap vil denne ressursen bli respektfullt ivaretatt og komme lokalsamfunnet varig til gode. Her vil vi i korte trekk peke på de driftsmessige gevinstene ved at ditt lokale nettselskap slutter seg til et nasjonalt kompetansemiljø.