Skip links

Vil du utvikle ditt lokalsamfunn sammen med oss?

Gjennom generasjoner er store verdier bygd opp av lokale e-verk, som i dag er transformert til moderne markedsorienterte kraftdistributører. Også innenfor et større eierskap vil denne ressursen bli respektfullt ivaretatt og komme lokalsamfunnet varig til gode. Her vil vi i korte trekk peke på de driftsmessige gevinstene ved at ditt lokale nettselskap slutter seg til et nasjonalt kompetansemiljø.

Norgesnett Holding

Alle samfunnsaktører er opptatt av vekst og velferd i sin region. Det innebærer å vitalisere lokal næring, delta i teknologisk utvikling, forvalte fellesskapets ressurser og sikre en inntektsstrøm som er nødvendig for et livskraftig lokalsamfunn.

Presentasjon

Kontakt oss

Karl Anders Følstad, tlf 917 33 909

Eilert Henriksen, tlf 918 17 536

Nettside av GP Marked