Skip links

MAIK er i gang med vannmåling for Hvaler Kommune

MAIK har siden 2016 vært ansvarlig for tjenester og systemer knyttet til automatisk avlesning av vann for et mindre antall beboere på Hvaler. Våren 2017 startet Hvaler kommune utrulling av smarte vannmålere til alle beboere på Hvaler. I prosjektperioden er Maik ansvarlig for oppfølging av montasje og systemer for booking og arbeidsordre. Etter endt utrulling vil Maik være ansvarlig for innsamling og rapportering av måleverdier og annen informasjon fra vannmålerne.

MAIK håndterer nå innsamling av måleverdier for vann, validering og estimering samt håndtering av alarmer og hendelser fra vannmålerne. Hvaler Kommune har hatt stor nytte av løsningen, det er allerede avdekket flere vannlekkasjer hos kommunen som følge av de nye systemet.

Vi bruker de samme IT-systemer og infrastruktur som benyttes ved innsamling av måleverdier fra automatiske strømmålere (AMS). Dette er samfunnsmessig rasjonelt og helt unikt i Norsk sammenheng.

Hvaler kommune har nå skiftet ut over 2.400 vannmålere.

Som en direkte konsekvens av at de har fått en smart vannmåler, har de til nå oppdaget og fått varslet flere kunder om en pågående vannlekkasje på eiendommen. I ett tilfelle dreide det seg om en hytteeier som bor i utlandet. De fikk varslet og det viste seg snart at det rant ut tre kubikk i døgnet når hytta står tom. Dette tilsvarer 1278 kubikk i året og ville i verste fall betydd en regning rett i underkant av 50.000 kroner for den uheldige hytteeier. Heldigvis ble lekkasjen oppdaget, eier ble varslet som igjen fikk bestilt rørlegger.

I dag får VA avdelingen i Hvaler Kommune varsel når det er unormalt høyt forbruk av vann over tid. Dere kan lese mer om dette på Hvaler Kommunes hjemmesider.

Per Gunnar Rækken fra MAIK skal holde innlegg om MAIKs rolle og erfaring fra vannmåling på fagtreffet til Norsk vann den 25. oktober. MAIK har stor tro på at mange kommuner vil være interessert i å få automatisert målerverdiinnsamlingen på vann, avdekke lekkasjer og dermed spare kostnader ved å redusere svinn av renset vann. Derfor bygger nå MAIK opp kompetanse og ressurser for å ta på seg slike prosjekter for kommunene og drifte målerverdiinnsamlingen videre.

Dette er fremtidsrettet og ikke minst miljøvennlig!

Har dere lyst til å høre mer om hva MAIK gjør rundt vannmåling, ta kontakt med:

Per Gunnar Rækken, epost per.gunnar.raekken@maik.no, tlf. 958 11 605

Lars Hasselgård, epost lars.hasselgard@maik.no, tlf. 918 17 467

Nettside av GP Marked