Skip links

Kundenes behov først når nye tjenester skal utvikles

Konsernet går nå ut og spør kundene direkte på Facebook når nye tjenester skal utvikles under merkevaren Smart Energi. Vi vet allerede at kundene ønsker seg en enklere strømhverdag og nå er vi nysgjerrige på hva det kan være i praksis. Svarene som kommer inn skal ligge til grunn når strategien revideres til høsten. Som en samfunnsansvarlig aktør er det helt naturlig å spørre våre interessenter direkte. Vi skal være nærmest kundene og kundene skal være trygge på at vi setter deres behov først. – De beste løsningene kommer i tett dialog med kundene og da må man være til stede i nærmiljøet, sier Ronja Pedersen som er leder for kundesenteret i Smart Energi.

Du kan lese mer om kundeundersøkelsen i denne artikkelen som inngår i sommerens Sentrumsmagasin for Fredrikstad.

I tillegg vil vi bygge på gjeldende strategi om å skape langsiktige verdier for samfunnet ved å finne bærekraftige og effektive løsninger. Vi mener vi kan spille en viktig og vesentlig rolle ved å:

  • Legge til rette for økt lokal energiproduksjon som støtter oppunder det grønne skiftet, herunder solcelleanlegg
  • Legge til rette for elektrifisering av transportsektoren

I sum vil dette gi gode kundeopplevelser på veien inn i en grønnere fremtid.

Samarbeidspartner Netron, ved Simen Johan Matri Apenes, skal bistå Smart Energi ved Hilde Bekkevard og Ronja Pedersen. Foto: FMV Foto
Nettside av GP Marked