Kompetent

Ordbokens definisjon: kvalifisert, i stand til, skikket, dyktig, flittig, tilstrekkelig

 

Hva betyr dette for Fredrikstad Energi?

– Vi skal levere høy kvalitet i alt vårt arbeid.

– Vi skal fremstå med rett kompetanse.