Fredrikstad Energi har hatt både långivere, eiere og ansatte i tankene ved utforming av sine finansielle målsettinger.  

Vi er avhengig av tilgang til et velfungerende lånemarked, og vi har derfor satt oss et mål om ha en kredittverdighet tilsvarende «Investment grade». Vi har en målsetting om å oppnå en egenkapitalavkastning i intervallet 11 – 14 %, i snitt over et definert tidsrom, og ikke minst ønsker vi å gi våre eiere et stabilt voksende utbytte.

Pressemeldinger

Halvårsrapport 2021 

Finansiell informasjon

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Dato for neste rapportering

Årsrapport 2021: 28.04.2022

 

 

Oversikt over selskapets obligasjonslån

Notert på Oslo Børs

– 200 mill flytende 2020/2025 (Last ned)   (Utvidelse)

– 300 mill flytende 2019/2024 (Last ned)

– 400 mill flytende 2017/2022 (Last ned)

– 350 mill flytende 2016/2021 (Last ned)

– Registreringsdokument Oslo Børs (Last ned)

 

Notert på ABM

– 200 mill fast rente 2020/2027 (Last ned)

– 100 mill fast 2012/2022 (Last ned)

Nøkkeltall

2020 2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning (MNOK) 813 988 957 767 764 707
Driftsresultat (MNOK) 126 79 38 53 118 134
Resultat før skatt (MNOK) 64 38 13 -3 83 90
Egenkapitalandel 34,3 % 32,6 % 30,1 % 26,6 % 30,6 % 33,5 %