Fredrikstad Energi har hatt både långivere, eiere og ansatte i tankene ved utforming av sine finansielle målsettinger.  

Vi er avhengig av tilgang til et velfungerende lånemarked, og vi har derfor satt oss et mål om ha en kredittverdighet tilsvarende «Investment grade». Vi har en målsetting om å oppnå en egenkapitalavkastning i intervallet 11 – 14 %, i snitt over et definert tidsrom, og ikke minst ønsker vi å gi våre eiere et stabilt voksende utbytte.

Pressemeldinger

Årsrapport 2018 

Finansiell informasjon

Dato for neste rapportering

1. halvår 2019: 23.08.2019
3. kvartal 2019: 25.10.2019

Oversikt over selskapets obligasjonslån

Notert på Oslo Børs
– 400 mill flytende 2017/2022 (Last ned)
– 400 mill flytende 2016/2021 (Last ned)
– Registreringsdokument Oslo Børs (Last ned)

Notert på ABM
– 300 mill fast 2012/2019 (Last ned)
– 100 mill fast 2012/2022 (Last ned)

Nøkkeltall

2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning (MNOK) 957 767 764 707 698
Driftsresultat (MNOK) 38 53 118 134 145
Resultat før skatt (MNOK) 13 -3 83 90 60
Egenkapitalandel 30,1 % 26,6 % 30,6 % 33,5 % 35,1 %