Halvårsresultater for 1. halvår 2018

Konsernets resultater i 1. halvår 2018 påvirkes sterkt av at kostnader til overliggende nett har økt kraftig de senere år, mens tariffene nettkundene betaler har vært uendret. Den gjennomførte tarifføkningen i sommer samt andre resultatforbedrende tiltak vil, alt annet like, medføre bedre resultater og finansielle nøkkeltall for og med 2. halvår 2018.

 

Du kan lese hele halvårsrapporten her.