Skip links

Halvårsresultater for 1. halvår 2018

Konsernets resultater i 1. halvår 2018 påvirkes sterkt av at kostnader til overliggende nett har økt kraftig de senere år, mens tariffene nettkundene betaler har vært uendret. Den gjennomførte tarifføkningen i sommer samt andre resultatforbedrende tiltak vil, alt annet like, medføre bedre resultater og finansielle nøkkeltall for og med 2. halvår 2018.

 

Du kan lese hele halvårsrapporten her.

Nettside av GP Marked