Skip links

Halvårsrapport 2020

Styret i Fredrikstad Energi AS har i dag 20.august vedtatt halvårsregnskapet for konsernet.

1.halvår 2020 har vært preget av betydelig fall i kraftpris. Samtidig ser vi en bedret effektivitet i nettvirksomheten, økt antall sluttkunder i Mafi, og lavere strømpriser og kundevekst i Marked.  

 

Samlet omsetning på 420,7m er 19% lavere enn i 1H19, som i all hovedsak skyldes vesentlig lavere omsetning i Marked grunnet lave strømpriser. Omsetning i de andre forretningsområdene er også lavere enn i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 113,6m er 20,4m høyere enn i fjor. Personalkostnader er 3,0m høyere enn i fjor, mens andre driftskostnader er 6,2m høyere.

Avskrivningene er 2,1m lavere enn i 1H19, som skyldes at det i 1H19 ble tatt nedskrivninger på utrangert IT-utstyr i forbindelse med overgang til ekstern IT-leverandør.

Konsernets driftsresultat er 22,6m høyere enn i fjor; 68,3m mot 45,7m i 1H19.

Halvårsrapporten kan leses her

Nettside av GP Marked