Skip links

Fremtidsrettet

Ordbokens definisjon: rettet mot fremtiden, rettet mot det som kommer etterpå.

 

Hva betyr dette for Fredrikstad Energi?

– Vi skal være nytenkende og nyskapende.

– Vi skal ha et godt kompetansemiljø.

– Vi skal evne å «snu oss fort» når situasjonen krever det.

– Vi skal ha vilje til å tenke utradisjonelt.

– Vi skal ta i bruk ny teknologi, slik vi for eksempel gjør nå gjennom Smart Energi Hvaler.

– Vi skal ha fokus på forretningsutvikling.

– Vi skal lage bærekraftinge løsninger/tjenester.

Nettside av GP Marked