Skip links

Fredrikstad Energi har solgt seg ut av Værste

Fredrikstad Energi solgte fredag 20. desember sin eierpost i Værste for 270 millioner kroner. Med dette salget er nå konsernet et rendyrket energiselskap som er godt posisjonert for videre vekst innen fornybar energi.

Værste er et eiendomsutviklingsselskap som eier ca. 650 mål i Fredrikstad med ambisjon om å utvikle en moderne og bærekraftig bydel som forlengelse av dagens bysentrum. Styreleder i Værste AS Morten Olav Fredriksen ønsker å takke Fredrikstad Energi for svært godt samarbeid med øvrige aksjonærer i Værste gjennom 20 år. «Samtidig er vi glad for at alle eksisterende aksjonærer velger å kjøpe seg ytterligere opp i Værste.»

Se vedlagt pressemelding for ytterligere detaljer.

Pressemelding om salg av aksjer i Værste AS

 

Nettside av GP Marked